นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

สล็อตเว็บตรง ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และเราขอยืนยันว่าเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการที่เรารวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านใช้บริการของสล็อตเว็บตรง

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสล็อตเว็บตรง ใช้บริการของเรา หรือติดต่อเราผ่านทางช่องทางต่างๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมรวมถึง

 • ชื่อ นามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • วันเกิด
 • เพศ
 • ข้อมูลการชำระเงิน
 • ข้อมูลการเล่น

นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเรา หรือจากแหล่งสาธารณะ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อส่งข่าวสารและข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ให้แก่ท่าน
 • เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือธุรกรรมใดๆ ของท่าน
 • เพื่อการป้องกันและการตรวจจับการฉ้อโกง
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามบางราย เช่น

 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่เรา เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน หรือผู้ให้บริการด้านการตลาด
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

เราขอยืนยันว่าเราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยเด็ดขาด

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การดัดแปลง และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราใช้เทคโนโลยีความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส และมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น การเข้าถึงการเข้าถึงอาคารของเรา

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่
 • สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในการลบ: ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้เราส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านและใช้งานได้ง่ายให้แก่ท่านหรือให้แก่บุคคลที่สาม
 • สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [proxydrop.biz]